Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra

  

Algirdo g. 31,
LT-03219 Vilnius
Telefonas +370 5 262 9853
El. paštas info@bkagentura.lt


  Likviduojama biudžetinė įstaiga
Pirmasis puslapis

Bendrijos
Būsto valdymas ir priežiūra
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa
D.U.K.
Klimato kaitos programa
Karjera
Laikraštis būsto sektoriaus dalyviams
Nuorodos
Paslaugos
Rangos darbų konkursai
Skaičiuoklės
Struktūra ir kontaktai
Svetainės žemėlapis
Teisinė informacija
Teritorijų planavimas
Tipiniai projektai
Veikla


Klimato kaitos programa

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui daugiabučiuose namuose pagal Klimato kaitos specialiąją programą

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.2.2. punktas): „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas daugiabučiuose namuose, kurie atitinka D namo energinio naudingumo klasę, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus“.

Pagal šią priemonę pareiškėju gali būti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai.

Šios priemonės lėšomis finansuojami projektai, kurie įgyvendinami daugiabučiuose namuose, atitinkančiuose D namo energinio naudingumo klasę, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus.

 

Kvietimas ir dokumentų sąrašas

Paraiškos forma