DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA

Daugiabučių namų savininkų bendrijos arba jungtinės veiklos sutartį sudarę gyvenamojo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti sprendimą modernizuoti namą bei dalyvauti Daugiabučių namų modernizavimo programoje. Ši valstybės patvirtinta programa   mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) kompensuoja jiems tenkantį pradinį įnašą, o jei namui modernizuoti imama paskola – kompensuoja ir jiems tenkančią kredito draudimo įmoką, kredito dalį bei šiai kredito daliai tenkančias palūkanas. Programa teikia paramą ir visam investicijų projektui, kuriam paramos dydis nustatomas priklausomai nuo įdiegtų modernizavimo priemonių.

Daugiabučio namo modernizavimo investicijų projektas turi būti parengtas ir įgyvendintas pagal programos Taisyklėse, Taisyklių 2006 m. vasario mėn. redakcijoje ir Taisyklių 2006 m. birželio mėn. redakcijoje nustatytą tvarką ir kriterijus bei Būsto agentūros parengtų metodinių reikalavimų procedūras.

Čia pateikiama informacija apie programoje dalyvauti atrinktus bankus ir kredito draudimo bendroves.

Čia pateikiama informacija ( 227.8 kb )  apie įgyvendinamos programos rezultatus.

Išsamesnę informaciją galite gauti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros regioniniuose padaliniuose