Nuo š. m. gegužės 1 d.  Būsto agentūra iš viešosios įstaigos pertvarkyta į biudžetinę, kuri vadinasi Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.

PROJEKTAS: “Savivaldybių ir savivaldybėms priklausančių pastatų darbuotojų mokymai pastatų priežiūros ir  atnaujinimo planavimo  bei  energijos vadybos klausimais”

2005 m. balandžio 1 d. Būsto agentūra pagal pasirašytą su Socialinių reikalų ir darbo ministerija ir Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra sutartį  pradėjo įgyvendinti projektą “Savivaldybių ir savivaldybėms priklausančių pastatų darbuotojų mokymai pastatų priežiūros ir  atnaujinimo planavimo  bei  energijos vadybos klausimais”. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal BPD 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas”.

Mūsų Agentūra teikia pagalbą Savivaldybėms, pastatus administruojančioms įmonėms, o taip pat daugiabučių namų patalpų savininkams bei jų įsteigtoms bendrijoms organizuojant daugiabučių namų priežiūrą.

Aplinkos ministerija ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra leidžia elektroninį naujienų laikraštį, skirtą būsto sektoriaus dalyviams.

Daugiabučių namų savininkų bendrijos veiklai taikomas kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):

91.33 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

Kodas naudojamas mokestinėse deklaracijose ir kituose dokumentuose.